Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2020

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

Xem chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2019, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết

Trung tâm tin học và tính toán tuyển dụng kế toán viên

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

 

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2019 xin mời các ứng viên có tên trong danh sách đến dự buổi phỏng vấn:

Xem chi tiết

Trung tâm tin học và tính toán tuyển kế toán viên 2019

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

Xem chi tiết