Articles

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2019 xin mời các ứng viên có tên trong danh sách đến dự buổi phỏng vấn:

Xem chi tiết

Trung tâm tin học và tính toán tuyển dụng kế toán viên

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

 

Xem chi tiết

Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Tính toán

Nhân dịp 10 năm thành lập, Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia. Chủ đề Hội nghị bao gồm một số vấn đề sau:

 

Xem chi tiết

Trung tâm tin học và tính toán tuyển kế toán viên 2019

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

Xem chi tiết

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Thông báo Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2018, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết