Thông tin về các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022

Ngày 12/7/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 7 với 84 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình; đặc biệt đáng chú ý là các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao (Theo Công văn số 1071/CATTT-NCSC ngày 15/7/2022 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”

Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”

Sáng ngày 17/6/2022 tại nhà A7, Trung tâm Tin học và Tính toán đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”, do đề tài hợp tác bộ ngành địa phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thành phố Đà Nẵng, mã số VT-UDNGDP.07/20-21 “Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu” tổ chức. Đề tài VT-UDNGDP.07/20-21 được giao cho Trung tâm Tin học và Tính toán chủ trì và PGS.TS. Phạm Hồng Quang làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Hội thảo Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội thảo Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 15/6/2022, Tổ công tác xây dựng đề án xây dựng trung tâm cấp quốc gia về dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN phối hợp cùng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ tại Viện Hàn lâm.

Xem chi tiết

Thông tin về Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Diagnostic Tool

Ngày 30/5/2022, Microsoft đã chính thức công bố về lỗ hổng bảo mật CVE- 2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool  (MSDT), ảnh hưởng đến Microsoft Office phiên bản Office 2013/2016/2019/2021 và các phiên bản Professional Plus. Lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý; từ đó có quyền xem, thay đổi hoặc xóa dữ liệu,... (Theo Công văn số 786/CATTT-NCSC ngày 01/6/2022 của cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Xem chi tiết

Nghiên cứu Toán ứng dụng tại Trung tâm Tin học và Tính toán giai đoạn 2017-2022

Nghiên cứu Toán ứng dụng tại Trung tâm Tin học và Tính toán giai đoạn 2017-2022

Trong thời gian hơn 5 năm qua (2017-2022) Nhóm nghiên cứu Toán ứng dụng (Trưởng nhóm: GS.TS. Đặng Quang Á) đã thực hiện các nghiên cứu cơ bản về phát triển các phương pháp số hữu hiệu giải phương trình vi phân - mô hình toán học của nhiều bài toán trong vật lý, cơ học, sinh học, dịch tễ học,…Các mô hình toán học này là các phương trình vi phân phi tuyến (đạo hàm thường hoặc đạo hàm riêng), phương trình vi-tích phân và phương trình vi phân hàm, tất cả đều cấp cao và hệ phương trình vi phân phi tuyến cấp một. Các phương pháp số/thuật toán được nghiên cứu sẽ là cơ sở để xây dựng các phần mềm tính toán khoa học.

Xem chi tiết