Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3

Nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, sinh sống, khẳng định và tôn vinh giá trị Áo dài trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm cũng vận động cán bộ nữ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.

Một số hình ảnh các cán bộ nữ của Trung tâm Tin học và Tính toán tham gia hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" và chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 8/3
8t3 3
8t3 2