Chương trình Hội thảo "Khí cầu tầng bình lưu, tên lửa thám không và một số nghiên cứu liên quan đến ứng dụng triển khai tại Việt Nam"

Thời gian: Ngày 26/06/2020 (Thứ sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A7, Trung tâm Tin học và Tính toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

0001

0002