Sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ Chữ ký số

Dịch vụ Chữ ký số

VÌ SAO CẦN CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

Văn bản điện tử, với các thuộc tính:

- Soạn thảo nhanh, hình thức đẹp và dễ dùng (nhiều công cụ hỗ trợ)

- Lưu trữ và tra cứu dễ dàng, thuận tiện (với chi phí thấp)

- Luân chuyển nhanh và an toàn (khó thất lạc)

- Phổ biến dễ dàng

Biện pháp bảo mật không khó khăn... nhưng đến nay vẫn không thay thế được văn bản trên giấy, vốn có những “bất cập” cố hữu:

- Khó khăn trong tra cứu và lưu trữ khó khăn, tốn kém

 

Xem chi tiết

Vast-portal

Vast-portal

Trung tâm Tin học – Viện KHCNVN (nay là Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là đơn vị được giao thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện KHCNVN”. Dự án là một bước đi cụ thể của Viện KHCNVN thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp các hạ tầng phần mềm ứng dụng CNTT nhằm:
•    Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho các cán bộ quản lý hành chính và cán bộ khoa học của Viện KHCNVN và các đơn vị trực thuộc.
•    Cung cấp tài nguyên và thông tin khoa học cho các cán bộ của Viện KHCNVN hiện đang công tác ở trong và ngoài nước.

 •    Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước.
•    Thực hiện việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa các CQNN, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ khác.

 

Xem chi tiết

Seminar

The Center for Information Infrastructure Developments (CIID) organizes a semi-monthly seminar on theoretical and practical issues in urban transportation and traffic management system in Vietnam. The seminar is opened to institutional researchers, practitioners and policy analysts from government agencies and companies and to faculty members as well as advanced graduate students from colleges and universities.

Xem chi tiết

Vast Campus

Vast Campus

I. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Dự án Xây dựng hạ tầng cáp quang mạng Campus mới của Viện KHCNVN được Chủ tịch Viện giao cho Trung tâm Tin học thực hiện trong 02 năm (2010 – 2011).

Mục tiêu của dự án là xây dựng mới hạ tầng mạng cáp quang trục chính tại Khu nghiên cứu Nghĩa Đô để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mạng tốt nhất, tiên tiến nhất phục vụ công tác tin học hoá quản lý hành chính và phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện KHCNVN.

Xem chi tiết