Giới thiệu Trung tâm Tin học và Tính toán

Trung tâm Tin học và Tính toán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Tên giao dịch tiếng Anh: Centre for Informatics and Computing – CIC) là đơn vị do Chính phủ thành lập theo Nghị định 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 và QĐ số 306/QĐ-VHL ngày 01/3/2023 của Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHCNVN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán. Tiền thân của Trung tâm là Trung tâm Tin học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập theo Quyết định 107/QĐ-KHCNVN ngày 16/2/2009 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sau đó được nâng cấp và đổi tên thành Trung tâm Tin học và Tính toán...

Trên thực tế, công tác văn thư hiện nay đang ở trong tình trạng “đôi công một việc”: bên cạnh việc phải quản lý văn bản giấy (vẫn theo lề lối cũ) phải đồng thời quản lý hệ thống văn bản điện tử (theo một quy trình riêng).
Nguyên nhân của tình trạng trên là do Văn bản điện tử tự nó không “mang” được các thuộc tính quan trọng của một văn bản sau khi ký. Để khắc phục tình trạng này, một vấn đề đặt ra là cần tạo ra

xem chi tiết...

Seminar khoa học của Trung tâm Tin học (Viện KH&CN Việt Nam) sinh hoạt vào các buổi sáng Thứ Năm cách tuần, từ 9:00 - 11:00, tại phòng họp Lãnh đạo Trung tâm Tin học, Tòa nhà 2A, Khu Thử nghiệm Công nghệ của Viện KH&CN Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt , Hà Nội.

Xem chi tiết

Mục tiêu của dự án là xây dựng mới hạ tầng mạng cáp quang trục chính tại Khu nghiên cứu Nghĩa Đô để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ mạng tốt nhất, tiên tiến nhất phục vụ công tác tin học hoá quản lý hành chính và phục vụ nghiên cứu khoa học của Viện KHCNVN.

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học – Viện KHCNVN là đơn vị được giao thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện KHCNVN”. Dự án là một bước đi cụ thể của Viện KHCNVN thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp các hạ tầng phần mềm ứng dụng CNTT nhằm

Xem chi tiết

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 28/6/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-VHL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 – 20/5/2025)

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 – 20/5/2025)

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại buổi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), phiên họp thứ nhất, ngày 26/6/2024 Viện Hàn lâm ban hành Kế hoạch số 1470/KH-VHL về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 – 20/5/2025).

Thông báo , hoạt động

Thư viện ảnh