Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán 2023

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị như sau:

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm). Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo theo Công văn số 2079/VHL-VP, ngày 07/09/2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN để hưởng ứng chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo để toàn thể đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động tham gia chiến dịch, cụ thể như sau:

Xem chi tiết