Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất  ThS. Phạm Thanh Mai
Xem chi tiết

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng

Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng  ThS. Trần Văn Sinh
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP  ThS. Trần Quang Hưng
Xem chi tiết

Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2

Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2  PGS. TS. Phạm Hồng Quang
Xem chi tiết

Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2

Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2  GS. TSKH. Phạm Huy Điển
Xem chi tiết