Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP

Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP  ThS. Trần Quang Hưng
Xem chi tiết

Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2

Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2  PGS. TS. Phạm Hồng Quang
Xem chi tiết

Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2

Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2  GS. TSKH. Phạm Huy Điển
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
Xem chi tiết

Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển

Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển PGS.TS. Phạm Hồng Quang
Xem chi tiết