Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

Thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

Xem chi tiết

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 7/2022

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 7/2022

Bản tin tháng 7/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/7/2022 đến 0h00 ngày 01/8/2022

Xem chi tiết

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022

Ngày 12/7/2022, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 7 với 84 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình; đặc biệt đáng chú ý là các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng Cao (Theo Công văn số 1071/CATTT-NCSC ngày 15/7/2022 của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông).

Xem chi tiết

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 6/2022

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 6/2022

Bản tin tháng 6/2022
Thời gian: Từ 15h50 ngày 01/6/2022 đến 15h50 ngày 30/6/2022

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”

Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”

Sáng ngày 17/6/2022 tại nhà A7, Trung tâm Tin học và Tính toán đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp hệ thống tích hợp IoT-AI đảm bảo an toàn chạy tàu”, do đề tài hợp tác bộ ngành địa phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Thành phố Đà Nẵng, mã số VT-UDNGDP.07/20-21 “Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu” tổ chức. Đề tài VT-UDNGDP.07/20-21 được giao cho Trung tâm Tin học và Tính toán chủ trì và PGS.TS. Phạm Hồng Quang làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết