Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2

Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2  GS. TSKH. Phạm Huy Điển
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
Xem chi tiết

Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển

Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển PGS.TS. Phạm Hồng Quang
Xem chi tiết

Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay

Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay PGS.TS. Phạm Hồng Quang
Xem chi tiết

Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành trên cơ sở máy tính hiệu năng cao chia sẻ tài nguyên tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành trên cơ sở máy tính hiệu năng cao chia sẻ tài nguyên tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Xem chi tiết