Nghiên cứu phương pháp khai thác, xử lý thông tin điện tử ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nghiên cứu phương pháp khai thác, xử lý thông tin điện tử ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  Nguyễn Thị Mai Lan
Xem chi tiết

Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu

Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite    TS. Phạm Hồng Công
Xem chi tiết

Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường

Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường  TS. Phạm Hồng Công
Xem chi tiết

Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite

Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite    TS. Phạm Hồng Công
Xem chi tiết

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất  ThS. Phạm Thanh Mai
Xem chi tiết