Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hệ thống thư điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

   Thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã quyết định giao Trung tâm Tin học và Tính toán triển khai Dự án xây dựng Cổng thông tin điện tử của Viện. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp hạ tầng các phần mềm ứng dụng CNTT: Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho cán bộ quản lý hành chính, cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị trực thuộc; Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học, các cán bộ của Viện Hàn lâm hiện đang công tác trong và ngoài nước; cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ khác.

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán có thêm một tiến sĩ trẻ ngành Cơ kỹ thuật

Trung tâm Tin học và Tính toán có thêm một tiến sĩ trẻ ngành Cơ kỹ thuật

Sáng ngày 22/05/2018, tại Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật của nghiên cứu sinh Phạm Hồng Công (công tác tại Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với đề tài “Phân tích phi tuyến tĩnh và động lực học của tấm chữ nhật FGM trên nền đàn hồi”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức.

Xem chi tiết

Hội thảo khoa học “Tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu khoa học và đời sống”

Hội thảo khoa học “Tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu khoa học và đời sống”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và thông báo kết quả hoạt động của những người làm tính toán hiệu năng cao trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn, ngày 28 tháng 10 năm 2015, Trung tâm Tin học và Tính toán thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tính toán hiệu năng cao phục vụ nghiên cứu khoa học và đời sống”.

Xem chi tiết

Trung tâm Tin học và Tính toán: Chặng đường phát triển

Trung tâm Tin học và Tính toán: Chặng đường phát triển

"Được sự ủng hộ to lớn của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng với sự nỗ lực và phấn đấu hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên trong những năm qua, Trung tâm Tin học và Tính toán đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Ghi nhận các kết quả này, Trung tâm Tin học và Tính toán đã trở thành Trung tâm cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ thành lập theo Nghị định 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012".

Xem chi tiết

Xây dựng và ứng dụng chương trình quản lý sách tại Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

Xây dựng và ứng dụng chương trình quản lý sách tại Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ

Nhà xuất bản (NXB) khoa học tự nhiên và công nghệ - Viện KHCNVN có chức năng xuất bản và phổ biến các xuất bản phẩm khoa học - công nghệ của Viện KHCNVN cũng như của các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài, do đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đặc biệt là quản lý sách là hết sức cần thiết. Mới đây, NXB khoa học tự nhiên và công nghệ đã phối hợp với Trung tâm Tin học xây dựng và ứng dụng thành công chương trình phần mềm quản lý sách phục vụ cho công tác quản lý sách tại Nhà xuất bản.

Xem chi tiết