Tập huấn sử dụng “Hệ thống phần mềm phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN”

Tập huấn sử dụng “Hệ thống phần mềm phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN”

Ngày 2/11/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Tin học và Tính toán (CIC) đã tổ chức buổi Tập huấn sử dụng “Hệ thống phần mềm phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN” dành cho các cán bộ thuộc Khối các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Xem chi tiết

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 1/2023

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 1/2023

Bản tin tháng 1/2023
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/1/2023 đến 0h00 ngày 30/1/2023

Xem chi tiết

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 12/2022

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 12/2022

Bản tin tháng 12/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/12/2022 đến 0h00 ngày 30/12/2022

Xem chi tiết

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 11/2022

Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 11/2022

Bản tin tháng 11/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/11/2022 đến 0h00 ngày 30/11/2022

Xem chi tiết

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ đề: “Điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin qua lỗ hổng ứng dụng”

Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ đề: “Điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin qua lỗ hổng ứng dụng”

Thực hiện Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quyết định số 360/QĐ-VHL ngày 18/3/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kế hoạch phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, ngày 25/11/2022 Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức buổi Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chủ đề “điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin qua lỗ hổng ứng dụng”, cho các cán bộ vận hành hệ thống thông tin; cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Buổi Diễn tập diễn ra theo 2 hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Xem chi tiết