Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2016 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán đợt 2 năm 2016, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Bảng điểm xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2016 của Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm Tin học và Tính toán được thông báo công khai trên trang web và bảng tin của Trung tâm.

Sau 10 ngày làm việc kể từ khi có thông báo, yêu cầu ứng viên được đề nghị trúng tuyển có mặt tại Trung tâm Tin học và Tính toán để hoàn tất thủ tục tuyển dụng, chuẩn bị ký kết hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật (Đề nghị mang theo hồ sơ, văn bằng chứng chỉ gốc để đối chiếu).

Việc ký kết Hợp đồng làm việc và nhận việc được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ về phòng Quản lý Tổng hợp, Phòng 103 Nhà 2A, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 043. 7916938

Kết quả của Hội đồng tuyển dụng đợt 2 năm 2016 xem chi tiết tại đây.