Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức

1. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

Chuyên viên Phòng Hạ tầng công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu

Phòng làm việc: Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin

Vị trí : Chuyên viên quản trị mạng và hỗ trợ nền hệ thống tính toán khoa học của Viện Hàn lâm

Nhiệm vụ:
-    Quản trị hệ thống phần cứng và phần mềm bó máy tính song song hiệu năng cao.
-    Hỗ trợ kỹ thuật về tích hợp các hệ thống phần mềm, công cụ và thư viện tính toán vào hệ thống tính toán khoa học của Viện Hàn lâm.
-    Nghiên cứu và phát triển các công cụ quản trị hệ thống tính toán khoa học
-    Tham gia xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong Viện Hàn lâm; tham gia công tác tư vấn về CNTT.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu:
-    Tốt nghiệp Đại học hệ chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc hệ thống thông tin.
-    Yêu cầu có 03 năm kinh nghiệm làm việc về quản trị hệ thống phần cứng và hệ điều hành máy chủ và 02 năm kinh nghiệm làm việc về hỗ trợ hệ thống tính toán khoa học và bó máy tính song song hiệu năng cao (có thống kê các dự án, đề tài khoa học liên quan đến tính toán khoa học đã tham gia).

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV
+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
+ Bản sao giấy khai sinh;
+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ y tế trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
+ 2 ảnh 4x6 trong vòng 06 tháng;
+ Lý lịch cá nhân (CV)
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ 2 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ;

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/02/2017 đến ngày 16/03/2017

Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Quản lý Tổng hợp – Trung tâm Tin học và Tính toán, Phòng 104 Nhà 2A, Khu Sản xuất thử nghiệm Nghĩa Đô, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37916938

4. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:

- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 3 năm 2017
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam