Các đề tài nghiên cứu cấp Viện KHCNVN

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ chững thực điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ chữ ký số trong các hoạt động hành chính tại viện KHCNVN

2. Phát triển công cụ phục hồi chất lượng tài liệu điện ảnh

3. Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động

4. Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành trên cơ sở máy tính hiệu năng cao chia sẻ tài nguyên tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam