Hội thảo Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN và các dịch vụ mạng

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và Truyền thông, Chủ tịch Viện KHCNVN đã quyết định giao Trung tâm Tin học triển khai dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN”. Dự án là một bước đi cụ thể của Viện KHCNVN trong việc thực hiện Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Mục tiêu của dự án là phát triển một hệ thống tích hợp các hạ tầng phần mềm ứng dụng CNTT nhằm: Cung cấp thông tin và các dịch vụ tác nghiệp cho các cán bộ quản lý hành chính và cán bộ khoa học của Viện KHCNVN và các đơn vị trực thuộc; Cung cấp tài nguyên và thông tin khoa học cho các cán bộ của Viện KHCNVN hiện đang công tác ở trong và ngoài nước; Cung cấp thông tin và các dịch vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước; Thực hiện việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Văn phòng Chính phủ và các cơ quan ngang Bộ khác.

 
PGS.TSKH. Phạm Huy Điển – Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, phát biểu khai mạc tại hội thảo

Sau 2 năm thực hiện (2010-2012), Trung tâm Tin học đã hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện quá trình thực hiện dự án trong giai đoạn vừa qua, và giới thiệu các kết quả của dự án đã đạt được, ngày 31/8/2012, tại nhà Nhà 2A, Khu sản xuất Thử nghiệm Công nghệ Nghĩa Đô, Trung tâm Tin học đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN và các dịch vụ mạng”. Tham dự hội thảo có GS. TSKH. Nguyễn Đình Công – Phó Chủ tịch Viện KHCNVN, cùng đại diện lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị trực thuộc.


 TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Tin học giới thiệu về Trung tâm Tin học

Mở đầu hội thảo, TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Tin học giới thiệu một cách tổng quát về quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Tin học; về các sản phẩm, đề tài, dự án đã được triển khai tại Trung tâm như: Trang thông tin điện tử mới của Viện KHCNVN; Các trang thông tin điện tử chuyên ngành; Xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống mạng cáp quang CAMPUS truyền dẫn tốc độ cao trong khuôn viên Viện KHCNVN; Xây dựng cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN và một số đề tài nghiên cứu khoa học khác…

Đặc biệt, tại hội thảo các đại biểu được lắng nghe các kết quả thực hiện dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN” và các dịch vụ ứng dụng CNTT tại Viện KHCNVN do TS. Tạ Tuấn Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu và triển khai các giải pháp phần mềm, Trung tâm Tin học trình bày.

Cổng thông tin điện tử được thiết lập trên một phần mềm lõi, tạo dựng môi trường cho phép xây dựng và tích hợp các dịch vụ hành chính và các dịch vụ truy xuất thông tin từ mọi nguồn tài nguyên hiện có trên mạng Viện KHCNVN, thông qua một điểm truy cập duy nhất và được kiểm soát an toàn thông tin chặt chẽ. Cụ thể các thành phần trong cổng thông tin điện tử bao gồm:

  • Hệ thống phần mềm lõi cổng thông tin điện tử thống nhất việc quản lý người dùng, hỗ trợ khả năng tích hợp dễ dàng các ứng dụng trên nền tảng của web với các công nghệ quản lý nội dung trên nhiều trang (multi-site) và đăng nhập một lần (single sign on).
  • Tích hợp các ứng dụng CNTT hỗ trợ công tác quản lý, điều hành tác nghiệp tại Viện KHCNVN thông qua các dịch vụ thư điện tử, quản lý văn bản, giao ban trực tuyến, chia sẻ thông tin nội bộ,...
  • Liên kết với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các phòng, ban giúp việc cho lãnh đạo Viện và các đơn vị thành viên, hoặc hiện do các đơn vị thành viên quản lý, nhằm cung cấp nhanh chóng tiện lợi các nguồn tài nguyên khoa học đến với người dùng.
  • Tích hợp với các trang thông tin của các đơn vị thành viên Viện KHCNVN, nhằm tạo ra một địa chỉ cung cấp các thông tin khoa học và công nghệ hàng đầu trong nước. Cổng thông tin có khả năng thu thập, bóc tách và khai thác các thông tin được xuất bản từ các trang thông tin điện tử của các đơn vị thành viên.
  • Thiết lập cổng dịch vụ tính toán (dưới dạng một cổng con trong cổng thông tin VAST) cung cấp dịch vụ tính toán lưới, tính toán hiệu năng cao, tạo điều kiện cho các đơn vị nghiên cứu trong Viện KHCNVN có thể tiếp cận các tài nguyên tính toán khoa học phục vụ công tác nghiên cứu.

Tại giai đoạn 1 của dự án, từ năm 2010 đến năm 2012, Trung tâm Tin học tiến hành thiết kế và xây dựng cổng TTĐT trên nền tảng của phần mềm mã nguồn mở Liferay. Ưu điểm của giải pháp được lựa chọn là: Cho phép quản lý các trang tin độc lập trên một cổng thông tin cho nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau; Hỗ trợ quản lý, xác thực người dùng tập trung cho nhiều ứng dụng thông qua LDAP và cơ chế đăng nhập một lần (SSO); Khả năng tùy biến, cá nhân hóa cao với sự lựa chọn đa dạng về giao diện (layout, theme) và ứng dụng (portlet) cho các thiết kế trang tin; Tích hợp dễ dàng các ứng dụng từ nhiều hệ thống khác nhau để tạo một giao diện đơn nhất thông qua các portlet tự xây dựng; Và khả năng cấu hình quản trị mạnh mẽ cung cấp đầy đủ các tính năng bảo mật, sao lưu dữ liệu, đảm bảo hiệu năng của server thông qua các cơ chế caching, cân bằng tải.


TS. Tạ Tuấn Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu và triển khai các giải pháp phần mềm, trình bày
các kết quả thực hiện dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN”

Các hệ thống phần mềm dịch vụ được thiết lập đưa vào hoạt động cùng với cổng thông tin điện tử trong giai đoạn 1 gồm có:

  • Dịch vụ thư điện VAST-Mail cung cấp hòm thư nội bộ (tại địa chỉ @vast.vn hoặc @donvi.vast.vn), đồng thời cũng là tài khoản đăng nhập các ứng dụng trên cổng thông tin điện tử cho tất cả các cán bộ của Viện KHCNVN.
  • Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp VAST-Office hỗ trợ công tác văn thư gửi và nhận văn bản giữa các đơn vị. Ứng dụng còn cho phép người dùng quản lý giao việc, ghi nhận, trao đổi và xử lý thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả thay cho hệ thống thư điện tử truyền thống.
  • Phần mềm quản lý nguồn lực cán bộ khoa học VAST-Personel thiết lập một cơ sở dữ liệu đầy đủ và chi tiết về hồ sơ của tất cả cán bộ viên chức làm việc tại Viện KHCNVN. Phần mềm cho phép mọi đối tượng được có tài khoản trên cổng thông tin điện tử có thể truy cập để luôn cập nhật theo quyền hạn các thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động công tác của mỗi cán bộ. Đảm bảo cho công tác thống kê đầy đủ, chính xác trong lĩnh vực quản lý cán bộ về lí lịch, quá trình công tác, diễn biến lương, các kết quả trong nghiên cứu và đào tạo, khen thưởng và kỉ luật.
  • Hệ thống thư mục quản lý dữ liệu tập trung VAST-Folder hỗ trợ người dùng chia sẻ và tìm kiếm dễ dàng các tệp văn bản, các kết quả công việc của một phòng ban, đơn vị hay dùng chung cho cả Viện KHCNVN. Phần mềm còn đáp ứng khả năng đồng bộ tự động dữ liệu được lưu trên máy tính cá nhân với hệ thống thư mục trên server, đảm bảo tính năng lưu trữ an toàn tại nhiều nơi đối với kết quả làm việc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra các thắc mắc, đóng góp ý kiến và cùng bàn thảo các vấn đề xoay quanh việc triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị mình và hướng vận hành Cổng thông tin điện tử của Viện trong tương lai.

Thông qua hội thảo, các nhà quản lý, lãnh đạo và các cán bộ chuyên trách CNTT các đơn vị trực thuộc Viện KHCNVN đã có một cái nhìn tổng thể về Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN. Để Cổng thông tin điện tử của Viện có thể vận hành đúng đắn và theo một quy trình hoạt động thống nhất, đặc biệt việc triển khai ứng dụng CNTT trên toàn Viện KHCNVN một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực cho các đơn vị trực thuộc, thì sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo và sự tham gia của tất cả các bộ phân liên quan có một vai trò then chốt. Cổng thông tin điện tử Viện KHCNVN khi đi vào hoạt động thực tiễn sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho mọi đối tượng sử dụng đặc biệt là các nhà khoa học và các cấp lãnh đạo, quản lý trong Viện KHCNVN góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Viện trong tương lai.

Một số hình ảnh khác tại hội thảo:


Toàn cảnh hội thảo
Chuyên viên phòng Nghiên cứu và triển khai các giải pháp phần mềm giới thiệu về các ứng dụng tích hợp trên Cổng thông tin điện tử


Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo

 

Tin và Ảnh: Minh Tâm