Thông báo về cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Thực hiện kế hoạch số 14 KH/ĐTNK ngày 22/10/2012 của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; thiết thực kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012), Ban Thường vụ Đoàn Viện KHCNVN triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.


Đối tượng dự thi và hình thức dự thi:
- Cán bộ, đoàn viên thanh niên các cơ sở Đoàn đều có quyền tham gia cuộc thi.
- Thi viết thông qua việc trả lời các câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi.
- Sau khi thu nhận các bài dự thi từ cơ sở, Ban thường vụ Đoàn Viện sẽ lựa chọn 20 bài xuất sắc nhất tham dự vòng thi cấp Khối các cơ quan Trung ương.
Thời hạn gửi bài dự thi:
Bài dự thi gửi về Văn phòng Đoàn thanh niên Viện KHCNVN trước 17h00 ngày 16/11/2012.
Địa chỉ: P.125, Nhà A2, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

 


Cuộc thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Viện KHCNVN hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (12/1972 – 12/2012). Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị các đoàn viên, thanh niên Trung tâm tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi có thể download tại đâyBAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC