Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 – 20/5/2025)

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tại buổi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm), phiên họp thứ nhất, ngày 26/6/2024 Viện Hàn lâm ban hành Kế hoạch số 1470/KH-VHL về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5/1975 – 20/5/2025).

Mục đích:
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại các đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
- Động viên viên chức và người lao động ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
- Phát huy truyền thống lịch sử, khơi dậy lọng tự hào nghề nghiệp, lòng say mê nghiên cứu khoa học, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của viên cức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công sở và đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu
- Các đơn vị bám sát nội dung phong trào thi đua để triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai và tổ chức phong trào thi đua.
- Biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Hàn lâm.
Xem thông tin chi tiết Kế hoạch Phát động tại đây.

LOGO CIC


Minh Tâm