Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán 2023

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị như sau:

 

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

Phòng Công nghệ Tính toán và ứng dụng: 01 chỉ tiêu
Chi tiết yêu cầu về tiêu chuẩn đối vị trí việc làm xem tại Thông báo số 394/TB-THTT ngày 06/10/2023.

II. Điều kiện tuyển dụng, Ưu tiên trong tuyển dụng và Phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện tuyển dụng:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, An toàn thông tin.
- Sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  
2. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
3. Phương thức tuyển dụng: xét tuyển
Nội dung và hình thức xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, gồm 2 vòng:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thang điểm: 100.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
5. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 11/2023 (lịch cụ thể sẽ được thông báo sau).

III. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Phiếu đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
- Thời hạn nộp: Trong giờ hành chính từ ngày 10/10/2023 đến 17h ngày 09/11/2023.
- Hình thức: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính
- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng (cả 2 hình thức): Phòng Quản lý tổng hợp - Phòng 403 nhà A7-Trung tâm Tin học và Tính toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.37916938 máy lẻ 403.
2. Hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Hồ sơ bao gồm:
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

IV. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Trong quá trình thực hiện, các thông báo có liên quan đến kỳ tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Tin học và Tính toán và niêm yết công khai tại địa chỉ nêu trên.

Xem chi tiết thông báo tuyển dụng tại đây.

 

LOGO CIC

Minh Tâm