Thông báo về Quyết định thành lập Chi đoàn Trung tâm Tin học

Ngày 29/4/2011, Chi đoàn Trung tâm Tin học chính thức được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ/ĐTNV của Ban thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.