Đại hội công đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 13/3/2023, Trung tâm Tin học và Tính toán long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội về phía Công đoàn Viện Hàn lâm có đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; về phía Trung tâm Tin học và Tính toán có ThS. Phạm Thanh Mai - Giám đốc Trung tâm Tin học cà Tính toán, đồng chí Trần Ngọc Long –Trưởng phòng Quản lý tổng hợp, đồng chí Trần Hoàng Anh – Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán, cùng toàn thể Công đoàn viên Trung tâm Tin học và Tính toán.

1D1A1737

1D1A1815

Tại Đại hội, đồng chí Trần Hoàng Anh – Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán đã trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Hiện nay Trung tâm Tin học và Tính toán có tổng số 21 người (biên chế: 19, hợp đồng lao động 68: 02). Trong đó: Phó Giáo sư: 01; Tiến sĩ: 02; Thạc sĩ: 09; Cử nhân: 09; Khác: 01; NCVCC: 01; NCVC: 01; CVC: 04; Đảng viên: 10.

Công đoàn Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của Chi uỷ, Ban Lãnh đạo Trung tâm Tin học và Tính toán và của Ban Chấp hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mọi hoạt động của Công đoàn đều có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của Trung tâm Tin học và Tính toán. Mục tiêu xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển, tập thể viên chức và người lao động gắn bó, đoàn kết nội bộ trong đơn vị. Số đông lực lượng đoàn viên công đoàn của Trung tâm còn trẻ, có ý thức lao động sáng tạo bên cạnh những đoàn viên công đoàn đã có thâm niên công tác và trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm có số lượng đảng viên chiếm tỉ lệ cao trên tổng số cán bộ của đơn vị. Lực lượng đảng viên luôn gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao.

Trong khoá II nhiệm kỳ 2017 – 2023, một số kết quả hoạt động Công đoàn như sau:
-    Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động: quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN được thực hiện rộng khắp và thường xuyên trong Trung tâm nên đã phát huy được quyền làm chủ của viên chức và người lao động, góp phần xây dựng Trung tâm trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của Trung tâm. Tích cực tham gia các lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn do Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể hàng năm trong phạm vi cấp Viện Hàn lâm nhằm tăng cường học hỏi, giao lưu với tinh thần đoàn kết, gắn bó.
-    Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động: Từng đoàn viên đều được phổ biến đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động tham gia học tập, quán triệt Hiến pháp và các quy định của pháp luật hiện hành;…
-    Công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động: Công đoàn Trung tâm luôn vận động các đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tuỵ - gương mẫu”, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức; phong trào thi đua yêu nước do Viện Hàn lâm phát động.
-    Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng: Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã giới thiệu các quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng và tiếp tục bồi dưỡng – phát triển Đảng. Nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Trung tâm đã giới thiệu 06 đoàn viên kết nạp Đảng và 10 đoàn viên tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng.
-    Công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nữ đoàn viên, cán bộ, viên chức, lao động: Hàng năm, Công đoàn Trung tâm đã tổ chức buổi gặp mặt các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Phụ nữ Việt Nam 20/10; Quan tâm đến đời sống gia đình của các nữ đoàn viên công đoàn để có giải pháp nhằm giúp đỡ, chia sẻ với tinh thần tương thân tương ái; Công đoàn Trung tâm luôn làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nữ, về giới và bình đẳng giới.
-    Công tác tài chính và công tác kiểm tra đều được thực hiện tốt.

Đánh giá chung, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2023 là nhiệm kỳ thứ II của Công đoàn Trung tâm mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã cùng nhau chia sẻ giúp đỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện về thời gian, vật chất, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao và các mục tiêu đề ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Trung tâm khoá II nhiệm kỳ 2023-2028:
-    Động viên và tạo điều kiện toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trên mọi lĩnh vực hoạt động.
-    Kết hợp đẩy mạnh phong trào thi đua với công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, phát triển toàn diện đối với cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện có chất lượng hiệu quả công tác phê bình nhằm xây dựng tập thể Trung tâm ngày càng vững mạnh.
-    Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương hướng, mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-    Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ và đều khắp trong toàn Trung tâm; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; đưa hoạt động của Trung tâm ngày càng phát triển. Thông qua phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đại hội Công đoàn Trung tâm Tin học và Tính toán đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

1D1A1778

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

1D1A1814

ThS. Phạm Thanh Mai - Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán phát biểu tại Đại hội

1D1A1850

1D1A1860

1D1A1847

1D1A1869

1D1A1878

Chụp ảnh lưu niệm