Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 1/2023

Bản tin tháng 1/2023
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/1/2023 đến 0h00 ngày 30/1/2023

 

 

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

t1-2023-1

2. Hiệu suất sử dụng (%)    
CPU:    33.98
GPU:    38.26

Tổng số job trong khoảng thời gian thống kê: 869
Trung bình trong 1 ngày: 28

t1-2023-2

t1-2023-3