Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 12/2022

Bản tin tháng 12/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/12/2022 đến 0h00 ngày 30/12/2022

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

t12-2022-1

2. Hiệu suất sử dụng (%)    
CPU:    79.92
GPU:    56.87

Tổng số job trong khoảng thời gian thống kê: 4441
Trung bình trong 1 ngày: 143

t12-2022-2

t12-2022-3