Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2023

Đất ngập nước là hệ sinh thái có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho con người, từ lọc nguồn nước, cung cấp nước, đến bảo vệ chúng ta khỏi bão và lũ lụt, duy trì và làm gia tăng sự đa dạng sinh học cũng như lưu trữ carbon. Tuy nhiên, hiện nay Xu hướng biến mất và suy thoái của đất ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng. Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh gấp ba lần so với rừng và hơn 35% diện tích đất ngập nước đã bị suy thoái hoặc biến mất tính từ năm 1970.

Thực hiện hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới của Ban thư ký Công ước Ramsar (Công ước về vùng đất ngập nước) và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tổ chức vào ngày 02/02/2023 với chủ đề “Hãy phục hồi đất ngập nước ngay từ hôm nay - Hơn 35% diện tích đất ngập nước tự nhiên đã bị mất trong 50 năm qua. Lựa chọn, tiếng nói và hành động của bạn thúc đẩy xu hướng phục hồi đất ngập nước” (It’s time for wetland restoration - More than 35% of natural wetlands have been lost in the last 50 years. Your choices, your voice and your actions can trigger a restoration trend) với sự tham gia của 172 quốc gia thành viên nhằm nêu bật nhu cầu cấp thiết phải ưu tiên phục hồi các vùng đất ngập nước và kêu gọi tất cả mọi người thực hiện các hành động để phục hồi đất ngập nước bị suy thoái.

weblandday2


Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023 theo hướng dẫn tại Công văn số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Công văn số 93/VHL-VP, căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống con người và thiên nhiên; tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi viên chức, người lao động cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước. Các hoạt động thể hiện tình yêu đối với các vùng đất ngập nước như đăng tin bài, hình ảnh tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới lên Website của đơn vị;
2. Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các hoạt động chuyên môn, chương trình, kế hoạch, dự án của đơn vị; Ưu tiên thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường, về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.