Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 10/2022

Bản tin tháng 10/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/10/2022 đến 0h00 ngày 31/10/2022

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG HỆ THỐNG

vasthpc t10 1

vasthpc t10 2

2. Hiệu suất sử dụng (%)

- GPU: 32.83 (%)

- CPU: 73.28 (%)

- Tổng số job trong khoảng thời gian thống kê: 873 lượt tính toán

- Trung bình trong 1 ngày: 28 lượt tính toán

vasthpc t10 3

vasthpc t10 4