Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 9/2022

Bản tin tháng 9/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/9/2022 đến 0h00 ngày 01/10/2022

 

 1. Tình hình hoạt động của hệ thống

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG HỆ THỐNG 

  bantinhpct9-22-1

2. Hiệu suất sử dụng (%)

- GPU: 20.54 (%)
- CPU: 82.27 (%)

- Tổng số job trong khoảng thời gian thống kê: 1162

- Trung bình trong 1 ngày: 38 

bantinhpct9-22-2

 

bantinhpct9-22-3