Thông báo tổ chức Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, nhằm phòng tránh các nguy cơ gây mất an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo mật dữ liệu trên môi trường Internet, đồng thời tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số tại Viện Hàn lâm; Viện Hàn lâm KHCNVN giao Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm KHCNVN. Đây cũng là sự kiện được tổ chức trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia tại Viện Hàn lâm KHCNVN (10-10-2022).

Đối tượng:Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc

 

Thời gian: 8h30, Thứ Sáu, ngày 07/10/2022

Nội dung:

- Nội dung 1: Nhận thức về an toàn thông tin mạng
- Nội dung 2: Mã độc và một số biện pháp cơ bản phòng chống
- Nội dung 3: An toàn thông tin trên mạng xã hội
- Nội dung 4: Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng

Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

- Trực tiếp: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ tham dự tại Hội trường tầng 2, nhà A7, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trực tuyến tại: https://us05web.zoom.us/j/5559990909?pwd=K3d2c0Fkc FYveU1zOXRJYndjNHlNdz09, (không giới hạn số lượng cán bộ tham dự).

Thông tin liên hệ: ThS. Trần Văn Sinh, Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học và Tính toán; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Số điện thoại: 093.5858.696.

Trung tâm Tin học và Tính toán trân trọng thông báo tới các đơn vị trực thuộc để cử cán bộ tham gia tập huấn.

Xem thông tin chi tiết Chương trình tại đây.

Nguồn tin: Trung tâm Tin học và Tính toán

Xử lý tin: Minh Tâm