Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 8/2022

 

 

Bản tin tháng 8/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/8/2022 đến 0h00 ngày 01/9/2022

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG HỆ THỐNG 

BanTinHPC-CIC thang8.2022

 

2. Hiệu suất sử dụng

- GPU: 22.66%

- CPU: 85.02%

- Tổng số Job trong khoảng thời gian thống kê: 2.224

BieudobantinHPCt8

 

BieudobantinHPCt8.1