Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 7/2022

Bản tin tháng 7/2022
Thời gian: Từ 00h00 ngày 01/7/2022 đến 0h00 ngày 01/8/2022

 1. Tình hình hoạt động của hệ thống

hethonghpc 1

hethonghpc2

2. Hiệu suất sử dụng

- GPU: 23,69%

- CPU: 94,50%

- Tổng số Job trong khoảng thời gian thống kê: 3.748

BieudobantinHPCt7

 

BieudobantinHPCt7.1