Bản tin hoạt động của Hệ thống tính toán hiệu năng cao VAST-HPC tháng 6/2022

Bản tin tháng 6/2022
Thời gian: Từ 15h50 ngày 01/6/2022 đến 15h50 ngày 30/6/2022

1. Tình hình hoạt động của hệ thống

 

bantinhpc1

2. Hiệu suất sử dụng

- Hiệu suất CPU: 86.72 %

- Hiệu suất GPU: 22.28 %
- Số lượt tính toán: 3021 lượt. Số lượt trung bình / ngày: 100.7 lượt

BieudobantinHPCt6

 

BieudobantinHPCt6.1