Phòng Nội dung thông tin số

 
Trưởng phòng: GS.TS. Phan Ngọc Minh (Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán kiêm nhiệm)

Điện thoại liên hệ: 024 37567538
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Chuyên viên: Lê Thị Minh Tâm

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (503)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai Lan

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (503)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chuyên viên: Bùi Thị Thanh Hà

anhthe

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (503)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.