Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức.

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-THTT ngày 18/5/2022 của Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán về việc công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Tin học và Tính toán;
Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2022 thông báo:
1. Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Tin học và Tính toán (danh sách kèm theo). Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: “Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành”.
2. Đề nghị các thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học và Tính toán hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, cụ thể như sau:
a) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam cần có bản dịch công chứng bằng tốt nghiệp và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền công nhận.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao có công chứng sổ bảo hiểm xã hội, bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quyết định nâng lương gần nhất (nếu có).
Lưu ý: Thí sinh cần mang theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận để đối chiếu hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng có ghi danh mục theo các thứ tự nêu trên.
b) Thời gian, địa điểm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 20/5/2022 đến hết ngày 27/5/2022.
- Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp – Phòng 403 Nhà A7 Trung tâm Tin học và Tính toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
c) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển./.

Xem thông tin chi tiết về thông báo và danh sách trúng tuyển tại đây.