Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 cụ thể như sau:

1. Thành phần: 03 thí sinh đủ điều kiện dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Trung tâm Tin học và Tính toán.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức vòng 2 (phỏng vấn)

- Khai mạc: 9h ngày 13/5/2022 tại Phòng họp tầng 2 nhà A7, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời gian: địa điểm tổ chức phỏng vẫn (danh sách kèm theo)

3. Một số lưu ý đối với thí sinh:

Thí sinh tham gia phỏng vấn phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn đúng giờ quy định, khi đến tham gia phỏng vấn phải mang theo giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp có dán ảnh) để thành viên Ban kiểm tra, sát hạch đối chiếu trước khi vào phỏng vấn.

Thông tin chi tiết về tài liệu kèm theo thông báo xem tại đây.