Cán bộ Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm KHCNVN tham gia Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022

Triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", sáng ngày 06/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022” cho các Lãnh đạo Đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin (CNTT) các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ liên quan khác do Đơn vị chuyên trách CNTT chủ động bố trí tham dự. Trung tâm Tin học và Tính toán là đơn vị chuyên trách về CNTT của Viện Hàn lâm KHCNVN được giao tham dự Chương trình bồi dưỡng, tập huấn.

Mục đích của Chương trình bồi dưỡng, tập huấn là nhằm giúp Lãnh đạo các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin các bộ, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các định hướng và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số trong năm 2022 để tham mưu tổ chức triển khai tại cơ quan, địa phương mình.

Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuẩn đổi số năm 2022 được tổ chức dưới dạng trực tuyến qua hệ thống hội nghị truyền hình. Chủ trì Chương trình bồi dưỡng, tập huấn là đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông.

taphuancdo5
Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông hướng dẫn Chương trình bồi dưỡng, tập huấn

taphuancdso3

Toàn cảnh buổi bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến

taphuancdo4

Cán bộ Trung tâm Tin học và Tính toán tham gia Chương trình bồi dưỡng, tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Huy Dũng đã hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số và quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022 để thực hiện định hướng nêu trên.

Các hướng dẫn chi tiết trong Chương trình bồi dưỡng, tập huấn gồm: Hướng dẫn xây dựng Nghị quyết của cấp ủy; Hướng dẫn xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động của cấp chính quyền; Hướng dẫn quản lý hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước; Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng; Hướng dẫn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; Hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số; Hướng dẫn thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia; Hướng dẫn đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; Hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu; Hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hướng dẫn thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; Hướng dẫn tham gia kênh truyền thông cộng đồng về chuyển đổi số.


Tại buổi bổi dưỡng, tập huấn các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ các ý kiến đóng góp tích cực cho Chương trình về các vấn đề như mở rộng đối tượng tham gia đào tạo, tập huấn; cung cấp tài khoản truy cập hệ thống cho người học; tạo lập trang thông tin điện tử về đào tạo tập huấn chuyển đổi số; cấp chứng chỉ bồi dưỡng đào tạo…

 

Tin: Minh Tâm