Trung tâm Tin học và Tính toán tổng kết công tác năm 2021 và kế hoạch năm 2022

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021
1. Kết quả khoa học công nghệ năm 2021

Năm 2021, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành tốt một số đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ:

1.1. Hoàn thành đề tài nhánh “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị thông tin, truyền thông, điều khiển và quan trắc sử dụng trong tên lửa nghiên cứu” do PGS.TS. Phạm Hồng Quang làm chủ nhiệm (thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) đưa thiết bị khoa học để thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao” do GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng làm chủ nhiệm). Kết quả đã đạt được là thử nghiệm thành công hệ thống thiết bị trên khoang (payload), bao gồm:
- Máy tính trên khoang hệ thống cảm biến xác định vị trí, tư thế, quỹ đạo tên lửa.
- Hệ thống ghi dữ liệu và truyền thông vô tuyến.
- Hệ thống trợ giúp tìm kiếm thu hồi payload khi trở về mặt đất.
1.2. Hoàn thành đề tài thuộc Quỹ nghiên cứu cơ bản NAFOSTED “Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường” do TS.NCVC. Phạm Hồng Công làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 2019-2021). Năm 2021, đề tài đã công bố được 03 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E và góp phần đào tạo 02 NCS.
1.3. Đang thực hiện đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Tp. Đà Nẵng “Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu” do PGS.TS. Phạm Hồng Quang làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 2020-2022). Năm 2021, đề tài đã:
- Chế tạo xong: Cảm biến phát hiện tàu năng lượng thấp; Hệ thống giám sát trở ngại đường ngang; Thiết bị nghi băng, trợ giúp lái tàu, nối kết điều động (đã thử nghiệm Quatest 1 tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1).
- Đăng ký sáng chế “Hệ thống giám sát và cảnh báo tàu hỏa đến đường ngang tự động, thiết bị cảm biến đếm trục tàu hỏa, thiết bị giám sát tình trạng an toàn và thiết bị giám sát hành trình” và được cấp chấp nhận đơn hợp lệ số 15161w/QĐ-SHTT ngày 27/9/2021 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.
- Có 01 báo cáo tại hội nghị trong nước.
1.4. Đang thực hiện đề tài thuộc hướng ưu tiên VAST01 cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite”, mã số VAST01.02/21-22 do TS.NCVC. Phạm Hồng Công làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 2021-2022). Năm 2021, đề tài đã công bố 01 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước và đang gửi đăng 02 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI-E.
1.5. Đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động KHCN cấp Viện Hàn lâm “Nâng cấp Trục liên thông văn bản để gửi nhận văn bản điện tử 4 cấp và Triển khai bộ thư viện ký 2.0 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” do ThS. Nguyễn Thị Hoan làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 1/2021 - 12/2021). Nhiệm vụ đã thu được kết quả như sau:
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của Viện Hàn lâm KHCNVN, đáp ứng được những yêu cầu mới của Chính phủ về kết nối, chia sẻ thông tin trên Trục liên thông văn bản Quốc gia; Xây dựng nền tảng để triển khai, phát triển Chính phủ điện tử; Nâng cao chất lượng chất lượng và hiệu quả hành chính công của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Nâng cấp phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản Quốc gia đáp ứng yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 121/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2019 do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2019. Cụ thể là:
+ Đáp ứng được những nguyên tắc, yêu cầu về quy trình gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
+ Mở rộng phạm vi gửi, nhận văn bản điện tử với các Bộ, ngành, địa phương trực tiếp qua Trục liên thông văn bản cho Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn vị trực thuộc theo đối tượng gửi, nhận.
+ Bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu trữ.
- Quy định mã định danh đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN (Chủ tịch Viện đã ban hành Quyết định số 1349/QĐ-VHL ngày 30/7/2021 thay thế Quyết định số 1316/QĐ-VHL ngày 11/7/2018).
- Quy định gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên Trục liên thông văn bản điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN (Chủ tịch Viện đã ban hành Quyết định số 1898/QĐ-VHL ngày 12/11/2021).
- Nâng cấp phần mềm chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành VAST-Office từ phiên bản 1.0 lên 2.0. Phần mềm đáp ứng được những nguyên tắc, yêu cầu quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành về công tác văn thư. Ngoài ra, phần mềm bảo đảm được chức năng ký số thời gian thực và chức năng xác thực chữ ký số theo đúng các quy định hiện hành.
- Tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng bộ công cụ chữ ký số 2.0 và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Viện Hàn lâm. Đảm bảo 100% người sử dụng nắm vững kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý hành chính của Viện Hàn lâm.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 31/7/2020 về việc báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Chính phủ điện tử, tại bảng “Xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan thuộc Chính phủ” Viện Hàn lâm KHCNVN xếp thứ 2. Phát triển Chính phủ điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, kết nối Trục liên thông văn bản Quốc gia theo đúng tiêu chuẩn bảo mật an toàn thông tin trên môi trường mạng của Chính Phủ, đáp ứng nhu cầu gửi nhận công văn giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương.
1.6. Đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động KHCN cấp Viện Hàn lâm “Xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”. Nhiệm vụ đã thu được kết quả như sau:
- Đã xây dựng xong Kiến trúc Chính quyền điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN đồng bộ với kiến trúc Chính phủ điện tử Quốc gia là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Quốc gia; triển khai ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động quản lý, điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN nhằm đạt được các mục tiêu chính sau:
+ Tăng cường khả năng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, dùng chung, sử dụng lại các tài nguyên CNTT trong các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị và thuận tiện, hiệu quả nhất.
+ Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế tại Viện Hàn lâm KHCNVN.
+ Xác định quy hoạch tổng thể về ứng dụng CNTT của Viện Hàn lâm KHCNVN, trong đó có các thành phần và mối quan hệ giữa các mô đun dịch vụ CNTT, gắn liền ứng dụng CNTT với các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ khác. Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm.
+ Tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử. Định hướng và triển khai tin học hóa quy trình nghiệp vụ trong Viện Hàn lâm KHCNVN một cách có hệ thống. Định hình một mô hình kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thông tin. Sẵn sàng kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu trong mạng lưới Chính phủ điện tử Quốc gia.
- Đã báo cáo kết quả hoàn thành dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN với Ban Chỉ đạo Chính phủ số của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Đã gửi bản dự thảo Kiến trúc Chính quyền điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN để xin ý kiến góp ý của Cục Tin học hoá – Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự kiến sau khi nhận được ý kiến góp ý, Trung tâm Tin học và Tính toán sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt, ban hành trong năm 2021.
1.7. Đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động KHCN cấp Viện Hàn lâm “Nâng cấp/Đổi mới Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” do PGS. TS. Ngô Văn Thanh làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 6/2021 - 6/2022). Nhiệm vụ đã thu được kết quả như sau:
- Nâng cấp/Đổi mới giao diện Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN theo đúng những quy định của pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thu hút ngày càng nhiều độc giả trong nước và quốc tế truy cập, khai thác và tra cứu thông tin; Giúp cho việc quảng bá, mở rộng hợp tác với các đơn vị bên ngoài về nghiên cứu và triển khai ứng dụng KHCN, góp phần khẳng định vị thế của Viện Hàn lâm về KHCN.
- Thiết kế kiến trúc tổng thể và các thành phần của Cổng TTĐT sử dụng những kỹ thuật hiện đại và cập nhật, đáp ứng được yêu cầu mở rộng và phát triển Cổng TTĐT ở tầm nhìn dài hạn, sẵn sàng hòa nhập với xu hướng và tốc độ phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin trong thời đại công nghiệp 4.0.
- Thiết kế giao diện mới ứng dụng những hiệu ứng sinh động cho một số đối tượng, đặc biệt là hình ảnh. Sắp xếp các khối tin một cách hợp lý, ưu tiên những thông tin mang tính mới và quan trọng đang được nhiều người quan tâm. Giúp người đọc thân thiện hơn với trang web, dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin cần thiết.
- Tăng cường an toàn thông tin và an ninh mạng cho Cổng TTĐT. Dữ liệu được mã hóa và sao lưu dự phòng, sẵn sàng khôi phục nguyên gốc khi gặp sự cố kỹ thuật, đảm bảo Cổng TTĐT hoạt động thông suốt 24/7.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, tối ưu, sẵn sàng tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm; giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương theo kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính phủ số và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia.
1.8. Đang thực hiện đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Xây dựng cơ sở dữ liệu và website danh lục Đỏ Việt Nam” do PGS. TS. Ngô Văn Thanh làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 8/2021 - 8/2023). Đề tài đang xây dựng cơ sở dữ liệu và website Danh lục Đỏ Việt Nam nhằm cung cấp thông tin cập nhật, có khả năng tra cứu nhanh chóng, thuận tiện, phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý, quy hoạch và bảo tồn tài nguyên sinh vật, phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam.
2. Kết quả xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ

2.1. Tiềm lực cơ sở vật chất

- Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành dự án “Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho hệ thống thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” với tổng kinh phí 10 tỷ đồng, thực hiện trong 03 năm (2019-2021). Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN nhất trí cho nghiệm thu và Trung tâm Tin học và Tính toán đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN xem xét, phê duyệt nghiệm thu.
- Trung tâm Tin học và Tính toán đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2023 tại Viện Hàn lâm KHCNVN” với tổng kinh phí 39 tỷ đồng, thực hiện trong 03 năm (2021-2023). Do thời điểm Hội đồng cấp Viện Hàn lâm KHCNVN họp thẩm định dự án đã là cuối năm 2021 nên Hội đồng đã nhất trí thông qua và kiến nghị Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN xem xét, phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN” (là dự án thành phần 1 thuộc dự án “Nâng cấp hạ tầng Công nghệ thông tin, tiềm lực nghiên cứu phục vụ công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai”) với tổng kinh phí 39 tỷ đồng, thực hiện trong 03 năm (2022-2024).

2.2. Tiềm lực cán bộ

- Năm 2021, Trung tâm Tin học và Tính toán có 03 nghiên cứu viên cao cấp tham gia chương trình hỗ trợ của Viện Hàn lâm KHCNVN và đã hoàn thành đạt kết quả tốt và đúng hạn 03 nhiệm vụ hỗ trợ nghiên cứu viên cao cấp. Bên cạnh đó, Trung tâm có 01 Tiến sĩ trẻ, 01 Thạc sỹ. 02 kỹ sư trẻ tham gia chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN và hoàn thành đạt kết quả tốt và đúng hạn 04 nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ trẻ.
- Kết quả công trình công bố năm 2021 của Trung tâm Tin học và Tính toán: 06 bài báo/báo cáo khoa học (03 bài báo thuộc danh mục SCI-E, 02 bài báo trên tạp chí trong nước, 01 báo cáo khoa học tại hội nghị trong nước), xuất bản 01 sách chuyên khảo có mã ISBN và đăng ký 01 sáng chế (chấp nhận đơn hợp lệ số 15161w/QĐ-SHTT ngày 27/9/2021 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ).

IMG 5613

3. Kết quả hợp tác quốc tế, đào tạo, thông tin, xuất bản

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoạt động tích cực, hiệu quả, đảm bảo tốt công tác vận hành và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN; tiếp tục duy trì, thu hút sự quan tâm của độc giả, đa dạng hóa phương thức truyền tải nội dung thông tin; khẳng định vị thế của Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN với các trang tin khoa học khác trên mạng Internet.
Tính đến 11/2021, tổng số lượt truy cập đạt 48.095.643 lượt, chỉ tính riêng năm 2021 số lượt truy cập đạt 8.936.041 lượt, phản ánh được mức độ quan tâm ngày càng lớn của độc giả đối với Viện Hàn lâm KHCNVN.
4. Các kết quả khác (Trung tâm tiên tiến, Trung tâm UNESCO, hoạt động khác.........):

Năm 2021, Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử do Trung tâm Tin học và Tính toán thực hiện đã:
- Hoàn thành việc kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai gửi, nhận văn bản điện tử.
- Sử dụng chứng thư số cho tổ chức, cá nhân để trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ, giao dịch trên môi trường mạng giúp công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian gửi, nhận, xử lý văn bản, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tạo ra một cách làm việc mới hiện đại, tiết kiệm chi phí hành chính.
- Triển khai, tiến tới 100% văn bản điện tử được gửi nhận cả 2 cấp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước theo hướng công khai, minh bạch.
- Xây dựng triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, tích hợp, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ Viện và với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành; đồng thời, triển khai xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN.
5. Đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến các mặt hoạt động

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Viện Hàn lâm KHCNVN phải tổ chức họp trực tuyến nhiều và các cuộc họp diễn ra cả vào các ngày nghỉ nên Trung tâm Tin học và Tính toán dù thực hiện chế độ làm việc dãn cách vẫn phải tăng cường nhân lực hỗ trợ. Mặc dù, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ này nhưng về lâu dài cần có sự phối hợp của Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN. Cụ thể: Văn phòng sẽ chủ động thực hiện công tác chuẩn bị, vận hành thiết bị hỗ trợ họp trực tuyến còn Trung tâm Tin học và Tính toán sẽ hỗ trợ xử lý sự cố (nếu có).
6. Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021

Năm 2021, mặc dù có những biến động về nhân sự lãnh đạo Trung tâm Tin học và Tính toán và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Tin học và Tính toán đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ đề ra.

IMG 4105

IMG 4108

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Kế hoạch khoa học công nghệ

Tiếp tục thực hiện một số đề tài, nhiệm vụ:
- Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Tp. Đà Nẵng “Hệ thống thông tin tín hiệu thông minh đường ngang đường sắt kết hợp thiết bị trợ giúp lái tàu” do PGS.TS. Phạm Hồng Quang làm chủ nhiệm. Dự kiến hoàn thành thử nghiệm trên thực địa các sản phẩm: Cảm biến phát hiện tàu năng lượng thấp; Hệ thống giám sát trở ngại đường ngang; Thiết bị ghi băng, trợ giúp lái tàu, nối kết điều động. Dự kiến có 01 bài báo khoa học và đăng ký 1 sáng chế về giải pháp cảm biến phát hiện tàu IoT năng lượng thấp.
- Đề tài thuộc 7 hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN: Đề tài “Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite”, mã số VAST01.02/21-22 do TS. Phạm Hồng Công làm chủ nhiệm. Dự kiến hoàn thành đề tài đúng hạn và đạt mục tiêu đề ra.
- Đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Xây dựng cơ sở dữ liệu và website danh lục Đỏ Việt Nam” do PGS. TS. Ngô Văn Thanh làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 8/2021 - 8/2023). Đề tài tiếp tục cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam.
- Nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ hoạt động KHCN cấp Viện Hàn lâm “Nâng cấp/Đổi mới Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” do PGS. TS. Ngô Văn Thanh làm chủ nhiệm (thời gian thực hiện 6/2021 - 6/2022). Dự kiến hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn và đạt mục tiêu đề ra.
Triển khai các nhiệm vụ mới:
- Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản – điều hành nhằm đáp ứng Nghị định 30 của Chính phủ (là hạng mục của dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN”).
- Xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu cho Chính phủ điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Hệ thống lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, viên chức của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Phối hợp thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hàng năm phòng máy chủ của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Phối hợp đánh giá mức độ bảo mật, an toàn của của các hệ thống mạng và xây dựng giải pháp phòng ngừa.
- Nghiên cứu, thiết kế, triển khai tích hợp một trong các giải pháp về bảo mật: Hệ thống Firewall, DDOS, NAC, EDR, IPS, IDS, Endpoint Security,...
- Nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật để theo dõi, cảnh báo khi có dấu hiệu bị tấn công. Xử lý sự cố, sao lưu dự phòng…
2. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị

Triển khai thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN” bằng việc đấu thầu mua sắm các thiết bị, phần mềm nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung, các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn và nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản điều hành với kinh phí dự kiến khoảng 14 tỷ đồng.
3. Kế hoạch HTQT, đào tạo, thông tin, xuất bản

Năm 2022, Trung tâm Tin học và Tính toán tiếp tục vận hành và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm KHCNVN; tiếp tục duy trì, thu hút sự quan tâm của độc giả, đa dạng hóa phương thức truyền tải nội dung thông tin; khẳng định vị thế của Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN với các trang tin khoa học khác trên mạng Internet.
4. Những điểm mới trong kế hoạch năm 2022

Năm 2022, tập trung triển khai kế hoạch chuyển đổi IP V6, chuyển đổi số và phát triển Chính phủ Điện tử/Chính phủ số theo lộ trình Chính phủ quy định.