Hệ thống thông tin giám sát, dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ, thu thập thông tin cảnh báo thiên tai dựa trên công nghệ khí cầu tầng bình lưu

Hệ thống liên lạc truyền tin IoT công nghệ CMCN 4.0 được thiết kế bởi Trung tâm Tin học và Tính toán (CIC). Hệ thống siêu tiết kiệm năng lượng, thông qua mạng lưới trạm cao không dự báo thời tiết cho phép thu thập và truyền tin. Sản phẩm đã đăng ký bản quyền sáng chế.

0001

0002