Chuyển giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Hệ thiết bị hạ tầng cao không - 1 sản phẩm của đề án Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước về nghiên cứu tiếp cận công nghệ khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường, tìm kiếm cứu hộ và đo đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển. Đề tài do PGS.TS. Phạm Hồng Quang, Trung tâm Tin học và Tính toán (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) làm chủ nhiệm.

cndkbaythuhoikhicau8

Với sản phẩm này, đề tài đã đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có thể sản xuất thiết bị thám không, hướng tới chủ động thay thế các thiết bị nhập ngoại, tiết kiệm chi phí hoạt động cho các đài khí tượng trong nước. Trung tâm Tin học và Tính toán giới thiệu tới bạn đọc thông tin về sản phẩm và đề tài. Xem tại đây.