Lịch sử, ý nghĩa Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam

Ngày 1/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg công nhận lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam”.

Kỹ năng lao động ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Thậm chí kỹ năng còn được coi là một “đơn vị tiền tệ” mới trên thị trường lao động toàn cầu. Chính vì vậy vào ngày 18/12/2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 hằng năm là Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới để khẳng định vị trí, vai trò và tôn vinh người lao động có kỹ năng.

Hằng năm một số nước trên thế giới tổ chức ngày Kỹ năng quốc gia và tuần lễ kỹ năng quốc gia như nước Úc tổ chức Tuần lễ Kỹ năng quốc gia (National Skills Week), nước Anh tổ chức Ngày Kỹ năng quốc gia (National Skills Day). Đồng thời, vấn đề nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động cũng được Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)  xác định là vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu, là một trong trụ cột quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia trên thế giới.

Đối với Việt Nam, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ngày 28/5/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có Kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Ngày 1/10/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-TTg công nhận lấy ngày 4/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam”.


kynanglaodong.2jpg

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Kỹ năng Lao động Việt Nam 4/10. Ảnh: Hải Đăng

Theo quyết định được ban hành, Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 được tổ chức thống nhất trong toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới hằng năm (ngày 15 tháng 7) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014; đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

Thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Việc chọn ngày 4/10 hàng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” là hết sức cần thiết, vừa để hội nhập với xu thế tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.

Tổng hợp: Thanh Hà