Tập huấn triển khai gửi, nhận văn bản có chữ ký số bằng Hệ thống Quản lý và điều hành VAST- OFFICE trên toàn Viện Hàn lâm KHCNVN (2)

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã tích cực triển khai đồng bộ và thống nhất các hoạt động trên toàn Viện. Ngày 04/5/2019 Viện Hàn lâm KHCNVN đã ra Quyết định số 759/QĐ-VHL về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; Ngày 22/7/2019 tại cuộc họp quý II của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử do GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN làm Trưởng Ban đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025

 Theo đó, Trung tâm Tin học và Tính toán được giao nhiệm vụ quan trọng trực tiếp triển khai các hoạt động như: giám sát, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho trục liên thông văn bản; bảo đảm đường truyền mạng số liệu chuyên dụng thông suốt; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tập huấn cho các đơn vị; tiếp nhận đăng ký, quản lý, kiểm tra việc công bố hợp quy hệ thống quản lý văn bản điều hành.., đáp ứng từng bước các yêu cầu về Chính phủ điện tử.

taphuanguinhanvanban1a

Hệ thống Vast-Office đã được Trung tâm Tin học và Tính toán xây dựng từ năm 2010, là nền tảng trao đổi văn bản điện tử hành chính tại Viện Hàn lâm KHCNVN từ nhiều năm nay. Hệ thống Vast-Office đã được ứng dụng trong hoạt động quản lý điều hành nghiệp vụ tại một số đơn vị giúp việc lãnh đạo Viện như Văn phòng Viện, Ban Kế hoạch - Tài chính... cũng như tại Trung tâm Tin học và Tính toán, giúp cho việc quản lý văn bản điện tử được dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Trung tâm Tin học Tính toán cũng đã hợp tác với Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho 55 tập thể và 428 cá nhân trong toàn Viện Hàn lâm KHCNVN, tập huấn sử dụng chữ ký số trên các văn bản điện tử từ năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm Tin học và Tính toán đã nhanh chóng nâng cấp hệ thống phần mềm Vast-Office kết nối gửi nhận văn bản điện tử trên trục liên thông Chính phủ điện tử, tích hợp ký số trên các văn bản và chỉ đạo/ý kiến/bút phê trong hệ thống trực tuyến, qua đó hệ thống Vast-Office đã trở thành hệ thống quản lý điều hành hành chính điện tử hiện đại, có khả năng phục vụ thuận tiện hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN cũng như kết nối với các cơ quan, Bộ ban ngành của Chính phủ theo các quy định, tiêu chuẩn Nhà nước.

Đến nay, hệ thống Vast-Office đã đáp ứng được quá trình điều hành tác nghiệp một cách thông suốt, mạch lạc, luồng thông tin được lưu chuyển một cách logic, đảm bảo tính đúng đắn, chuẩn xác, thao tác nhanh gọn. Hiện nay, các lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN dù đi công tác xa vẫn có thể xử lý, ký và ban hành các văn bản, truyền đạt các thông tin điều hành, quản lý đến các đơn vị, các Ban chức năng, đến từng chuyên viên và ngược lại, nâng cao việc chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý công việc giữa các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc.

taphuanguinhanvanban2a
PGS. TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Để các hoạt động triển khai văn bản điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN đi vào vận hành thông suốt đến mọi đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN, Trung tâm Tin học và Tính toán đã tổ chức buổi Hội nghị tập huấn triển khai chữ ký số và gửi nhận văn bản điện tử trên hệ thống Vast-Office cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ chuyên trách CNTT và bộ phận văn thư. Hội nghị tập huấn thu hút sự tham gia đông đảo của hơn 200 đại biểu. Hội nghị được chia thành 2 khóa tập huấn: (1) Khóa tập huấn dành cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN tại khu vực phía Nam, triển khai vào các ngày 21-22/8/2019 và (2) Khóa tập huấn dành cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN tại khu vực phía Bắc vào các ngày 28-30/8/2019.

Mục tiêu của buổi tập huấn là giới thiệu tổng quan về chữ ký số, văn bản điện tử, chi tiết về quá trình luân chuyển của văn bản điện tử và quy trình xử lý văn bản điện tử trên hệ thống Vast-Office đối với từng vai trò cụ thể như chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Viện, văn thư.

taphuanguinhanvanban3a
Chuyên viên Trung tâm Tin học và Tính toán giới thiệu tổng quan về hệ thống Vast-Office

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được chuyên viên Trung tâm Tin học và Tính toán hướng dẫn và thực hành trực tiếp các tính năng hữu ích của Hệ thống Vast Office như gửi/nhận văn bản có chữ ký số; báo cáo công việc; điều hành công việc nội bộ trong đơn vị như phân công công việc, lập lịch mời họp, ghi chép, liên hệ và thư viện tài liệu trên hệ thống…

 taphuanguinhanvanban4a

taphuanguinhanvanban5a
Các đại biểu tham dự được hướng dẫn trực tiếp cách thức gửi/ nhận văn bản điện tử

kèm chữ ký số tại buổi tập huấn

Với việc triển khai phổ cập sử dụng hệ thống Quản lý văn bản - Điều hành Vast-Office, Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN kỳ vọng buổi tập huấn sẽ giúp các đơn vị trong Viện Hàn lâm hiểu và nắm vững cách thức sử dụng hệ thống để gửi nhận văn bản điện tử, đảm bảo thông suốt về bảo mật, các quy định về chuyển văn bản điện tử đi/đến theo đúng quy định của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc tin học hóa điều hành tác nghiệp sẽ đưa Viện Hàn lâm KHCNVN sẽ trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai chủ trương phát triển Chính phủ điện tử của Thủ tướng, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí xử lý văn bản trong nội bộ Viện, cũng như nâng cao chất lượng công tác quản lý văn bản, thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên toàn Viện Hàn lâm KHCNVN.

 

Tin và ảnh: Mai Lan