Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2020, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Bảng điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng của Trung tâm Tin học và Tính toán được thông báo công khai trên trang web và bảng tin của Trung tâm.

Bảng điểm tổng hợp kết quả phỏng vấn xem tại đây.

Sau 07 ngày làm việc kể từ khi có thông báo, yêu cầu các ứng viên được đề nghị trúng tuyển có mặt tại phòng 403 nhà A7 Trung tâm Tin học và Tính toán để hoàn tất thủ tục tuyển dụng, chuẩn bị ký kết hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật (Đề nghị mang theo hồ sơ, văn bằng chứng chỉ gốc để đối chiếu).

Việc ký kết Hợp đồng làm việc và nhận việc được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Trường hợp cần biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Tổng hợp, phòng 403 Nhà A7, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 043. 7916937.

Trung tâm Tin học và Tính toán trân trọng thông báo./.