Thông báo tuyển viên chức đợt 2 năm 2020

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 như sau:

I. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.
II. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
Chuyên viên Phòng Nội dung thông tin số: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng Nội dung thông tin số
Nhiệm vụ:
- Chủ động tìm kiếm, khai thác thông tin, biên tập tin bài về lĩnh vực khoa học công nghệ đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm).
- Phối hợp với các thành viên, nhóm liên quan đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, số lượt truy cập.
- Trực tiếp tham gia các hoạt động, sự kiện của Viện Hàn lâm để tổng hợp tin tức, biên tập và cập nhật tin bài.
- Chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài, đảm bảo chính xác và trung thực. Tuân theo đúng quy trình duyệt bài và chỉ đạo của Ban Biên tập.
- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo, nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.g
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp
III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ y tế trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ 2 ảnh 4x6 trong vòng 06 tháng;
+ Lý lịch cá nhân (CV)
+ 2 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ;
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 19/6/2020 đến ngày 22/7/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp – Trung tâm Tin học và Tính toán, Phòng 403 Nhà A7, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37916937 máy lẻ 403.
4. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:
- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 7 năm 2020
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam