Một số các sản phẩm, kết quả KH&CN đã và đang triển khai tại Trung tâm Tin học và Tính toán

Trung tâm Tin học và Tính toán có chức năng và nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN; Quản lý điều hành duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN; Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm KHCNVN; Đồng thời hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ Trung tâm Tin học và Tính toán đã nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các kết quả của Trung tâm Tin học và Tính toán được thể hiện qua chùm ảnh dưới đây:

Slide2

 

Slide3

 

Slide4

 

Slide5

 

Slide6

 

Slide7

 

anhdtvutru1

 

Slide9

 

Slide11

 

Slide12

 

Slide13

 

Slide14

 

Những kết quả ứng dụng đã thu được của Trung tâm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà nghiên cứu, quản lý trong và ngoài nước. Với sự quyết tâm và khát khao cống hiến cho khoa học, toàn bộ cán bộ nhân viên của Trung tâm Tin học và Tính toán tiếp tục thi đua lập các thành tích, cố gắng hoàn thành tốt công việc đáp ứng chức năng nhiệm vụ đã được Chính phủ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN trao cho.

 

Trung tâm Tin học và Tính toán có chức năng và nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm KHCNVN; Quản lý điều hành duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm KHCNVN; Bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm KHCNVN; Đồng thời hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu triển khai dự án, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa và tính toán hiệu năng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.