Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo tuyển viên chức năm 2020

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

 

I. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

II. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

1. Chuyên viên Phòng Nội dung thông tin số: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng Nội dung thông tin số

Nhiệm vụ:
- Chủ động tìm kiếm, khai thác thông tin, biên tập tin bài về lĩnh vực khoa học công nghệ đăng trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm).
- Phối hợp với các thành viên, nhóm liên quan đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài/tin, số lượt truy cập.
- Trực tiếp tham gia các hoạt động, sự kiện của Viện Hàn lâm để tổng hợp tin tức, biên tập và cập nhật tin bài.
- Chịu trách nhiệm về nội dung các tin bài, đảm bảo chính xác và trung thực. Tuân theo đúng quy trình duyệt bài và chỉ đạo của Ban Biên tập.
- Là đầu mối tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân tại các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo, nhiệm vụ được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp

 

2. Kỹ sư hệ thống: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng Hạ tầng công nghệ thông tin

Nhiệm vụ:
- Quản lý và theo dõi đường truyền Internet cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và đường truyền kết nối chuyên dụng.
- Quản lý các thiết bị modem, chuyển mạch và định tuyến mạng cho toàn bộ hệ thống Vast-Campus.
- Quản lý phần cứng và vận hành hệ thống máy chủ dịch vụ (Vast-Net): DNS, DHCP, IP map, E-mail, Web, Clould, Vast-Office,…
- Quản lý phần cứng và vận hành hệ thống máy chủ phục vụ tính toán hiệu năng cao HPC.
- Hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng công nghệ thông tin cho hệ thống Vast-Campus, Tin học văn phòng cho khối Văn phòng của Viện Hàn lâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp

 

3. Kỹ sư bảo mật hệ thống
Phòng làm việc: Phòng Công nghệ bảo mật

Nhiệm vụ:
- Đánh giá, kiểm tra an toàn mã nguồn, cơ sở dữ liệu (database).
- Triển khai, duy trì các tiêu chuẩn ATTT như PCI DSS, ISMS.
- Đánh giá mức độ bảo mật, an toàn của của các hệ thống mạng và xây dựng giải pháp phòng ngừa.
- Nghiên cứu, thiết kế, triển khai tích hợp một trong các giải pháp về bảo mật: Hệ thống Firewall, DDOS, NAC, EDR, IPS, IDS, Endpoint Security,...
- Nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật để theo dõi, cảnh báo khi có dấu hiệu bị tấn công. Xử lý sự cố, sao lưu dự phòng…
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp

 

4. Kỹ sư phần mềm: 02 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng Công nghệ phần mềm

Nhiệm vụ:
- Quản trị hệ thống máy tính song song hiệu năng cao.
- Hỗ trợ kỹ thuật về tích hợp các hệ thống phần mềm, công cụ và thư viện tính toán vào hệ thống tính toán khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Nghiên cứu và phát triển các công cụ quản trị hệ thống tính toán khoa học
- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử tại Viện Hàn lâm KHCNVN
- Tham gia xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong Viện Hàn lâm; tham gia công tác tư vấn về CNTT.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp

 

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ y tế trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ 2 ảnh 4x6 trong vòng 06 tháng;
+ Lý lịch cá nhân (CV)
+ 2 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ;

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/5/2020 đến ngày 05/06/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp – Trung tâm Tin học và Tính toán, Phòng 403 Nhà A7, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37916937 máy lẻ 403.
Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:
- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 6 năm 2020
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Xử lý: Mai Lan