Trung tâm tin học và tính toán tuyển kế toán viên 2019

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

Nhiệm vụ:
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, chi chả tiền lương hàng tháng và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên theo quy định.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi và thực hiện các công việc chi trả liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
- Thực hiện kê khai các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT, ấn chỉ, báo cáo hóa đơn theo quý, kê khai nộp thuế điện tử.
- Lập ủy nhiệm chi, nộp tiền, rút tiền với kho bạc, và những giao dịch phát sinh với ngân hàng
- Thực hiện tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện.
- Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa, mua sẵm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của trung tâm
- Tham gia quản lý đề tài KHCN của trung tâm
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trung tâm gia
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành phù hợp
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 15/2012/TT-BNV
- Sơ yếu lí lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21-11-2017 của Bộ y tế trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực
- 2 ảnh 4x6 trong vòng 6 tháng
- Lý lịch cá nhân (CV)
- 2 phòng bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/3/2019 đến ngày 6/4/2019
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng quản lý tổng hợp- Trung tâm Tin học và Tính toán, phòng 403 nhà A7, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng
- Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 4 năm 2019
- Địa điểm xét tuyeer: Trung tâm Tin học và Tính toán- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam