Cơ cấu tổ chức

sodotochuc

 

1. Ban lãnh đạo

 • Điều hành, quản lý trực tiếp mọi lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.

2. Phòng Quản lý tổng hợp

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Ban Lãnh đạo Trung tâm Tin học và Tính toán (Ban Lãnh đạo) trong quản lý hoạt động khoa học công nghệ, thông tin, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và hành chính.

2. Nhiệm vụ:

   a. Công tác Tổ chức nhân sự:
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên.
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Tham mưu giúp Ban Lãnh đạo ký kết hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm.
- Theo dõi thanh toán lương và phụ cấp cho
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên theo qui định.

   b. Công tác Tài vụ:
- Giúp Ban Lãnh đạo quản lý, điều hành các nguồn tài chính. Tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính của các đề tài, đề án, dự án… theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng tài chính của đơn vị.
- Quản lý tình hình chi tiêu hoạt động bộ máy như: sử dụng điện, điện thoại, nước, các phí dịch vụ khác… hàng tháng và các khoản chi đột xuất phục vụ hoạt động của Trung tâm, ký xác nhận đề nghị thanh toán.
- Phối hợp theo dõi và quản lý các loại tài sản, trang thiết bị chung của Viện Hàn lâm KHCNVN và của Trung tâm
- Đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.
- Lập dự toán, thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm.

   c. Công tác Hành chính - Văn thư:
- Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo qui định của Pháp luật và của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Tiếp nhận công văn đến và trình BGĐ xử lý kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản trước khi trình BGĐ ký và ban hành; lưu trữ các loại văn bản theo chức năng được giao.
- Quản lý mẫu dấu, đóng dấu các văn bản do Trung tâm ban hành theo qui định của Pháp luật và của Viện Hàn lâm KHCNVN.
- Đề xuất mua, cấp phát và theo dõi văn phòng phẩm.

   d. Công tác quản trị và các công việc khác:
- Giúp việc Ban Lãnh đạo quản lý các hoạt động khoa học, phối hợp kiểm tra, đánh giá, tổ chức thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện…
- Tổ chức thực hiện công tác lễ tân các ngày lễ, hội; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các Hội nghị, Đại hội…
- Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.
- Thường xuyên kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống điện, nước, cửa sổ các tầng; đảm bảo an toàn công tác phòng, chống cháy nổ tại trụ sở làm việc của Trung tâm.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh - trật tự: Bảo vệ tài sản, tài liệu, con dấu, tổng đài điện thoại; giữ gìn trật tự, an ninh; quản lý chìa khóa cửa ra vào và các phòng làm việc.
- Vệ sinh sạch sẽ các phòng làm việc, khu vệ sinh và khu vực xung quanh Trung tâm; phục vụ nước uống cho cán bộ, nhân viên và các buổi tiếp khách, các cuộc họp của BGĐ.
- Giải quyết một số công việc sự vụ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

3. Phòng Nội dung thông tin số

1. Chức năng:

Là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban biên tập, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản lý toàn diện Trang thông tin điện tử của Viện Hàn lâm (Trang TTĐT); Thực hiện cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nội dung số cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm.

2. Nhiệm vụ:

   a. Đảm bảo vận hành Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm:
- Lựa chọn, biên tập tin bài và trình  Ban Biên tập phê duyệt.
- Kiểm tra nguồn gốc thông tin, đánh giá chất lượng thông tin; trong trường hợp cần thiết thì trao đổi với tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin để xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung thông tin.
- Liên hệ với tổ chức phụ trách lĩnh vực chuyên môn để làm rõ thông tin có liên quan trong trường hợp thông tin đó do tổ chức, cá nhân ở tổ chức khác cung cấp.
- Phân loại tin bài, biên tập, cập nhật kịp thời và chịu trách nhiệm về thông  tin được đăng tải trên Trang TTĐT.
- Quản lý và tổ chức cập nhật nội dung của Trang TTĐT theo chỉ đạo của Ban Biên tập.
- Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trực thuộc Viện Hàn lâm cung cấp thông tin về hoạt động khoa học công nghệ để có tin tức cập nhật hàng ngày đăng lên Trang TTĐT.
- Tham gia các sự kiện do Lãnh đạo Viện chủ trì để thu thập thông tin, bài viết cập nhật đăng lên Trang TTĐT.
- Là đầu mối tiếp nhận các văn bản, tin, bài viết liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ của các tổ chức, cá nhân gửi đăng lên Trang TTĐT.
- Là đầu mối tiếp nhận và chuyển đến các đơn vị có liên quan câu hỏi của độc giả và các tổ chức gửi đến Trang TTĐT.
- Phối hợp với Ban Biên tập xây dựng kế hoạch hàng năm về những mảng thông tin cần đăng tải trên Trang TTĐT.
- Đề xuất mua sắm, sửa chữa thường xuyên các loại tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác vận hành Trang TTĐT.
- Lập dự toán, thanh quyết toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm cho công tác vận hành Trang TTĐT.

   b. Cung cấp các dịch vụ và thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực nội dung thông tin số:
- Thiết kế, xây dựng Trang TTĐT.
- Cung cấp dịch vụ thu thập, biên soạn nội dung, số hoá thành dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác truyền thông và lưu trữ.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Lãnh đạo giao.

4. Phòng Tính toán khoa học và ứng dụng

1. Chức năng
Thực hiện đề tài và đề xuất các đề tài liên quan đến các lĩnh vực như tính toán khoa học, ứng dụng toán học, cơ học tính toán, cơ học ứng dụng, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác liên quan vào thực tiễn.
2. Nhiệm vụ
- Thực hiện các đề tài, đề án, dự án… về Tính toán khoa học và Công nghệ Tính toán hiệu năng cao:
+ Phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu cỡ lớn trên nền tảng điện toán đám mây và hiệu năng cao.
+ Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
- Thực hiện các đề tài, đề án, dự án về ứng dụng toán học, cơ học tính toán, cơ học ứng dụng, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác liên quan vào thực tế như:
+ Tích hợp hệ thống CNTT&TT, điện điện tử và tự động hóa.
+ Xây dựng mô hình toán học trong mô hình hóa và điều khiển tối ưu mạng giao thông.
+ Ứng dụng công nghệ nền tảng thế hệ mới trong ngành công nghệ thông tin và truyền thông là Trí tuệ nhân tạo (AI) và Vạn vật kết nối Internet (IoT) phục vụ cho thành phố thông minh (Smart City).
+ Giải quyết các bài toán về nhận dạng, xử lý ảnh trong giao thông, an ninh, quốc phòng,….
+ Phát triển các phần mềm nhúng và lập trình nhúng sử dụng vi điều khiển.
+ Thiết kế tích hợp các thiết bị như cảm biến định vị, tư thế và giám sát môi trường mặt đất và tầng khí quyển,…;Nghiên cứu thiết kế giải pháp về truyền thông vô tuyến.
+ Nghiên cứu thiết kế các hệ thống hạ cánh an toàn (dù, glider,…) cho Payload (được khinh khí cầu hoặc sounding rocket mang) từ khí quyển trở về mặt đất.
+ Thực hiện các đề tài khoa học về cơ học tính toán và cơ học ứng dụng.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Lãnh đạo giao

5. Phòng Công nghệ bảo mật

1. Chức năng:

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ bảo mật.
 • 2. Nhiệm vụ:
  - Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ Công nghệ bảo mật trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật liên quan đến Công nghệ bảo mật.
  - Triển khai các đề tài, đề án, dự án… về Công nghệ bảo mật.
  - Tư vấn và thực hiện các dịch vụ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ bảo mật phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn thông tin số.
  - Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.
 • 6. Phòng Công nghệ phần mềm
 • 1. Chức năng:
  Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm; triển khai các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
 • 2. Nhiệm vụ:
  - Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
  - Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm phục vụ nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
  - Nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội khác.
  - Hợp tác liên doanh, liên kết để sản xuất gia công các sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Dịch vụ chuyển giao công nghệ, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt, chạy thử phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.
 • 6. Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin
 • 1. Chức năng:
  Trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và hệ thống bảo mật các dịch vụ, ứng dụng dùng chung trong toàn Viện Hàn lâm; hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 • 2. Nhiệm vụ:
  - Quản lý theo dõi đường truyền Internet. Cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các đơn vị trong khuôn viên khu công nghệ cao 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Thiết lập, quản lý và vận hành hệ thống máy chủ phục vụ cho hoạt động của hệ thống ứng dụng dùng chung: cổng/trang thông tin điện tử, thư điện tử và các ứng dụng phục vụ quản lý của Viện Hàn lâm.
  - Xây dựng và quản trị Bảng tin điện tử màn hình lớn bằng công nghệ tính toán song song
  - Đảm bảo và triển khai các dịch vụ: Kaspersky, Email, Web, Video Conferencing, Cổng thông tin, Lưu trữ và tích hợp dữ liệu cho Lãnh đạo Viện, các tổ chức giúp việc Chủ tịch Viện.
  - Xây dựng, phát triển, lập quy hoạch và quản lý hệ thống mạng nội bộ và mạng diện rộng (VAST Campus) truyền dẫn tốc độ cao trong khuôn viên khu công nghệ cao. Theo dõi tổng thể của hoạt động Trung tâm mạng thông qua hệ thống phần mềm giám sát (Cacti, Nagios, Ntop)
  - Đảm bảo vận hành dịch vụ mạng Viện Hàn lâm (VAST NET): cung cấp các dịch vụ DHCP, địa chỉ IP tĩnh, hệ thống giám sát máy chủ và thiết bị mạng, hệ thống quản lý cán bộ, thư điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu nội dung số cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
  - Bảo trì, sữa chữa các thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm, khắc phục các lỗi bảo mật, phòng chống các cuộc tấn công mạng, virus, thư rác… của Trung tâm Tích hợp dữ liệu và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện.
  - Tư vấn, thiết kế, đánh giá, giám sát, thẩm định, xây dựng các đề án, dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Dịch vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; giám sát, hỗ trợ kỹ thuật, lắp đặt, chạy thử, tích hợp hệ thống; dịch vụ kỹ thuật về mạng và truyền thông; sửa chữa, bảo trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông.
  - Thực hiện các nhiệm vụ do BGĐ giao.