Hội nghị khoa học nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Tin học và Tính toán

Nhân dịp 10 năm thành lập, Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng nhằm mục đích trao đổi, thảo luận và trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của các chuyên gia. Chủ đề Hội nghị bao gồm một số vấn đề sau:

 

- Toán học ứng dụng và ứng dụng toán học.
- Phát triển tính toán khoa học chuyên ngành trên cơ sở máy tính hiệu
năng cao chia sẻ tài nguyên.
- Nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn.
- Một số kết quả trong triển khai các đề tài thuộc chương trình KHCN
vũ trụ.

 

Các mốc thời gian:

o Ngày 31/01/2019: Hạn cuối đăng kí tham dự và nộp tóm tắt báo cáo.
o Ngày 10/02/2019: Hạn cuối nộp báo cáo toàn văn (nếu có).
o Ngày 15/02/2019: Hội nghị toàn thể.

Địa điểm
Nhà A7, Trung tâm Tin học và Tính toán, số18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

Đơn vị đăng cai tổ chức: Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban chương trình
Trưởng ban: PGS.TS. Phạm Hồng Quang (TT Tin học và Tính toán).
Thành viên: GS.TS. Đặng Quang Á (TT Tin học và Tính toán); GS.TSKH. Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán); PGS.TSKH. Phạm Huy Điển (TT Tin học và Tính toán); TSKH.Nguyễn Quang Bắc (Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc Phòng); PGS.TS. Doãn Minh Chung (Viện Công nghệ Vũ trụ); PGS.TS. Đinh Văn Trung (Viện vật lý); TS. Phạm Cảnh Dương (TT Tin học và Tính toán); TS. Dư Đức Tiến (Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia).

 

Ban tổ chức

Trưởng ban: PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
Các Phó trưởng ban: TS. Phạm Hồng Công; Ths. Phạm Thanh Mai
Các ủy viên: Phan Thanh Hoài; Lê Quỳnh Trang; Lê Thị Minh Tâm; Nguyễn Thị Mai Lan; Nguyễn Minh Trang; Hoàng Thu Hương; Trần Văn Sinh; Trần Quang Hưng.

 

Ban thư ký
Trưởng ban: TS. Phạm Hồng Công
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
ĐT liên hệ: 0964888003
Các ủy viên: Hoàng Thu Hương; Nguyễn Thị Mai Lan; Lê Thị Minh Tâm.