Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức năm 2018

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tuyển viên chức như sau:

1.    Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu
Chuyên viên Phòng Quản lý tổng hợp: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng Phòng Quản lý tổng hợp
Nhiệm vụ:
-     Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, chi trả tiền lương hàng tháng và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên theo quy định.
-     Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân sự, sổ BHXH; theo dõi và thực hiện các công việc chi trả liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN.
-    Thực hiện kê khai các loại thuế TNDN, TNCN, GTGT, ấn chỉ, báo cáo hóa đơn theo quý, kê khai nộp thuế điện tử.
-     Lập ủy nhiệm chi, nộp tiền, rút tiền với kho bạc; và những giao dịch phát sinh với ngân hàng.
-     Thực hiện tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện.
-     Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của Trung tâm.
-     Tham gia quản lý các dự án của Trung tâm.
-     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.g
Yêu cầu:
-    Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành phù hợp
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:
+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV
+ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ y tế trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sự dự tuyển;
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
+ 2 ảnh 4x6 trong vòng 06 tháng;
+ Lý lịch cá nhân (CV)
+ 2 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ;
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 31/07/2018
Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Quản lý Tổng hợp – Trung tâm Tin học và Tính toán, Phòng 104 Nhà 2A, Khu Sản xuất thử nghiệm Nghĩa Đô, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.37916938
4. Hình thức, thời gian, địa điểm tuyển dụng:
-  Hình thức tuyển dụng: xét tuyển
- Thời gian xét tuyển: dự kiến trong tháng 8 năm 2018
- Địa điểm xét tuyển: Trung tâm Tin học và Tính toán - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam