Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo mời phỏng vấn tuyển dụng năm 2019

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2019 xin mời các ứng viên có tên trong danh sách đến dự buổi phỏng vấn:

Xem chi tiết

Trung tâm tin học và tính toán tuyển dụng kế toán viên

1. Điều kiện dự tuyển:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01
Kế toán viên: 01 chỉ tiêu
Phòng làm việc: Phòng quản lý tổng hợp

 

Xem chi tiết